Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

 

 

ÜNİTE-1    AİLE, OKUL VE TOPLUM HAYATI (27 ders saati- %25)

ÖZEL AMAÇLAR

       1.”Aile, okul ve toplum hayatı” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi.

       2. Ailenin yapısını tanıyabilme

       3. Ailenin önemini kavrayabilme.

       4. Akraba evliliklerinin sakıncaları bilgisi.

       5.Aile bütçesinin önemini kavrayabilme.

       6.Aile hayatında sosyal güvenceler bilgisi.

       7.Ailede demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme.

       8.Ailede demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş

       9.İnsan sağlığı ve çevre temizliği için suyu yeterince kullanmanın önemini kavrayabilme.

     10.Sağlığı ve temizliği için suyu kullanmaya istekli oluş

     11.Okulu tanıyabilme.

     12.Okulda uyulması gereken kurallar bilgisi

     13.Okulda uyulması gereken kurallar bilgisi

     14.Okul kurallarına uyabilme

     15.Okuldaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmede istekli oluş

     16.Okulun ve okul eşyalarının  korunmasının önemini kavrayabilme.

     17.Okulu ve okul eşyasını  korumayı alışkanlık haline getiriş

     18.Okulun çevresinin güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaktan zevk alış

     19. Okulun korunması ve çevresinin güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaktan zevk alış

     20.Okul koruma derneğini  tanıyabilme

     21.Okul Aile İşbirliğinin önemini kavrayabilme

     22.Okuldaki demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme.

     23.Okulda demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş

     24.Toplum içinde yaşamanın önemini kavrayabilme

     25.Komşuluk ilişkilerinin toplum için taşıdığı önemi kavrayabilme

     26.Toplumda demokratik hayatın önemini kavrayabilme

     27.Okulda demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş

     28. Farklı düşüncede olan kişileri dinlemeye duyarlılık

     29. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini kavrayabilme

     30.Toplum hayatını düzenleyen kurallar bilgisi

     31.Toplum hayatını düzenleyen kurallara uyabilme

     32.Toplum hayatında bize düşen görevlerin farkında oluş

 

KONULAR

       A-Ailemiz

           1.Toplumun temel unsuru aile

           2.Ailenin yapısı ve önemi (Akraba evliliklerinin aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde de durulacaktır.)

           3.Aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün önemi

           4.Aile bireyleri arasındaki dayanışma ve önemi

           5.Aile bütçesi (Tutumlu olma ve savurganlığı önlemenin aile bütçesindeki önemi üzerinde durulacaktır)

           6.Aile hayatında sosyal güvence (emeklilik, sigorta, yeşil kart, gelir kaynaklarımız)

           7.Ailede demokratik hayat

           8.Ailede temizlik ve sağlık kurallarına uymanın önemi ( insan sağlığı ve çevre temizliği için suyu yeterince kullanmanın önemi belirtilecek, ülkemizdeki su kullanma miktarının gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması yapılacaktır)

 

       B-Okulumuz

           1.Okulumuzu tanıyalım

           2.Okulun önemi(Eğitim-öğretim, çevreye katkıları ve okul arkadaşlığı açılarından    

              ele alınacaktır)

           3.Okulda uyulması gereken kurallar

           4.Okul ve okul eşyalarının korunması

           5.Okulun çevresinin güzelleştirilmesi ve korunması

           6.Okul-Aile İşbirliği (Okul Koruma derneği ve okul aile birliğinin yararları üzerinde durulup öğretmen, veli işbirliği vurgulanacaktır)

           7.Okulda demokratik hayat

           8.Eğitim ve öğretimde öğretmenin rolü ve önemi

 

       C-Toplum hayatımız

           1.Toplum içinde yaşamanın gereği ve önemi (komşuluk ilişkileri ve apartman hayatı üzerinde durulacaktır)

           2.Toplumda demokratik  hayat

           3.Toplum hayatında sevgi,saygı,işbirliği ve dayanışmanın önemi (Engellilerin de sorunları ve çalışma hayatına kazandırılmaları üzerinde durulacaktır)

           4.Toplum hayatını düzenleyen kurallar  ve düşen görevler (Sosyal hayatımızda yer alan yasalar, görgü kuralları,ahlak kuralları vb. üzerinde durularak örnekler verilecektir)

           5.Toplumda ve çalışma hayatında Türk kadınının yeri.

 

ÜNİTE –2   YAKIN ÇEVREMİZ (15 ders saati-%14)

ÖZEL AMAÇLAR

       1.“Yakın çevremiz” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

       2.Yakın çevreyi tanıyabilme

       3.Yakın çevreyi tanımanın önemini kavrayabilme

       4.Adres bilgisi

       5.Adres ile ilgili bilgileri  kullanabilme

       6.Yön bilgisi

       7.Yön bulma yöntemleri bilgisi

       8.Yön bulabilme

       9.Kroki bilgisi

     10.Krokinin yararlarını kavrayabilme

     11.Kroki çizebilme

     12. Ölçek çeşitleri bilgisi

     13.Plan bilgisi

     14.Planın kullanım alanlarını tanıyabilme

     15.Sınıf planını yapabilme

     16.Ölçek ve planın önemini kavrayabilme

   

KONULAR

         A-Yakın çevremizi tanıyalım            

           1.Yakın çevremizi tanımanın önemi

           2.Sokağımız,caddemiz,mahallemiz ve semtimiz,köyümüz (adresimiz)

           3.Yönler

           4.Pusula ve diğer yöntemlerle yönlerin belirlenmesi

           5.Kroki,çizimi ve yararları (Yakın çevremizin krokisini çizelim)

           6.Ölçek ve ölçek çeşitleri

        B-Plan

           1.Plan ve kullanım alanları

           2.Sınıfımızın planını yapalım

 

 

ÜNİTE-3 :  İLİMİZ VE BÖLGEMİZİ TANIYALIM (39 ders saati- %36)

ÖZEL AMAÇLAR

 

       1.“İlimiz ve Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

       2.Harita çeşitleri bilgisi

       3.Harita okumayla ilgili temel işaretler bilgisi

       4.Haritalardan yararlanmanın önemini kavrayabilme

       5.Haritada yön bilgisi

       6.Atlas kullanım bilgisi

       7.Atlastan yararlanmanın önemini  kavrayabilme

       8.Atlas kullanabilme

       9.Atlas kullanmaya istekli oluş

     10.Yurdumuzun coğrafi bölgelerini tanıyabilme

     11.İlimizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme

     12.Bölgemizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme

     13.İlimizin bulunduğu bölgenin iklimini tanıyabilme

     14. İlimizin bulunduğu bölgenin bitki örtüsünü tanıyabilme

     15. İlimizin akarsularını tanıyabilme

     16.Bölgemizin akarsularını tanıyabilme

     17.İlimizin göllerini tanıyabilme

     18.Bölgemizin göllerini tanıyabilme

     19.İlimizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme

     20.Bölgemizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme    

     21.İlimizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme

     22.Bölgemizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme

     23.İlimizde yaşanmış önemli tarihi olaylar bilgisi

     24.İlimiz ve bölgemizi gösteren haritayı okuyabilme

     25.İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme

     26.İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaya istekli oluş

     27.Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme

     28.Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaya istekli oluş

     29.Ormanları korumanın önemini kavrayabilme

     30.Ağaç dikme çalışmalarına katılmaya gönüllü oluş

     31.Doğal parklarımızın önemini kavrayabilme

     32.Tarihi eserlerimizin önemini kavrayabilme

 

KONULAR

        A-Harita

           1.Harita ve çeşitleri (genel haritalar, özel haritalar)

           2.Haritanın yönleri

           3.Harita özel işaretleri

           4.Haritadan yararlanma

           5.Atlas kullanımı ve atlastan yararlanma

 

       B-Yurdumuzun hangi il ve bölgesinde yaşıyoruz? (Türkiye’nin idari bölünüşüyle ilgili genel bir açıklamadan sonra yurdumuzun, coğrafi bölgeleri isim olarak belirtilecek,konu harita ile pekiştirilecektir)

       

       C-İlimiz ve Bölgemizin Doğal özellikleri

           1.İlimiz  ve bölgemizin yeryüzü şekilleri

           2.İlimiz ve bölgemizde iklim ve doğal bitki örtüsü (Akdeniz iklimi,Karadeniz İklimi ve karasal iklim ile bu iklimlerin karakteristik bitki örtüsü üzerinde durulacaktır)

           3.İlimiz ve bölgemizin akarsu ve gölleri

       Ç-İlimiz ve bölgemizde Nüfus ve yerleşme

       D-İlimiz ve Bölgemizde Ekonomik Hayat

           1.Tarım (Tarla ve bahçe kültürleri)

           2.Hayvancılık

           3.Su ürünleri

           4.Orman ve orman ürünleri

           5.Madenler ve enerji kaynakları

           6.Sanayi

           7.Ulaşım iletişim

           8.Ticaret

           9.Turizm ve el sanatları

       E-İlimizde yaşanmış önemli tarihi olaylar

       F-İlimiz ve Bölgemizin bulunduğu Çevrenin Korunması ve Güzelleştirilmesi

           1.En az bir ağaç dikelim ve ormanlarımızı koruyalım

           2.Doğal güzelliklerimizi,milli parklarımızı ve kültürel varlıklarımızı koruyalım

(Öğrencilerin ayrı il ve bölgede yaşadıkları dikkate alınarak yukarıda belirtilen her coğrafi konu ile ilgili bir açıklama yapıldıktan ve kavramlar verildikten sonra sorulan sorularla, konulara açıklık getirilecektir. Ayrıca çevreye yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerle öğrencinin yaşadığı il ve bölge özellikleri pekiştirilecektir.)

 

ÜNİTE-4  : TARİH, İLK YURDUMUZ VE TARİHTE ANADOLU (27 ders saati- %25)

ÖZEL AMAÇLAR

 

       1.“Tarih, ilk yurdumuz ve tarihte Anadolu” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

       2.Tarihin konusu bilgisi

       3.Tarih öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme

       4.Tarihte zaman ile ilgili kısaltmalar bilgisi

       5.Takvim ile ilgili sınıflamalar bilgisi

       6.Tarihin başlangıcı bilgisi

       7.Tarih çağları ile ilgili sınıflamalar bilgisi

       8.Türklerin ilk yurdu ve göçlerle ilgili olgular bilgisi

       9.Türklerin ilk yurdu ve göçlerle ilgili olguları açıklayabilme

     10.İlk yurtta kalan Türk Devletlerini tanıyabilme

     11.İlk yurtta kalan Türk Devletlerindeki uygarlığın özellikleri bilgisi

     12.İlk Çağ Anadolu Uygarlıklarını tanıyabilme

     13.Anadoludaki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi

     14.Çevre uygarlıların Anadolu’ya etkilerini kavrayabilme

     15.Tarihi  eserleri korumanı önemini kavrayabilme

     16.“Tarih, İlk Yurdumuz ve Tarihte Anadolu” ünitesiyle ilgili haritaları okuyabilme 

 

 

      KONULAR  :   TARİH, İLK YURDUMUZ VE TARİHTE ANADOLU

      A-Tarihin Konusu

        B-Tarih Öğrenmenin gerekliliği

        C-Tarihte Zaman (Yıl,yüzyıl,çağ)

        Ç-Takvim ve Çeşitleri (Miladi ve Hicri takvim)

        D-Tarihin Başlangıcı ve Çağlar (Örnekler Anadolu’dan verilecektir.)

        E-Türklerin İlk Yurdu  ve İlk Türk Devletleri (Başlangıçtan 10. Yüzyıla kadar)

            1.Türklerin İlk Yurdu

               a)Orta Asya’nın yeri

               b)Türklerin burada yaşayışları

               c)Türklerin yerleştikleri bölgeler

            2.İlk Türk Devletleri

               a)Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti)

               b)Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

               c)Göktürk Devleti

               ç)Uygur Devleti

        F-İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

            1.Devlet Yönetimi

            2.Din ve İnanış

            3.Sosyal ve Ekonomik Yaşam

            4.Yazı, dil ve edebiyat

            5.Bilim ve Sanat

        G-Türk Milletinin Tarihteki Yeri

        H-İlk Çağda Anadolu Uygarlıkları

            1.Hititler

            2.Frigyalılar

            3.Lidyalılar

            4.Urartular

            5.İyonyalılar

            (Bu devletlerin isimleri, kuruldukları yerler, başkentlerinden bahsedilecektir. Öğrencilerin yakın çevresinde olan uygarlıklar,diğerlerine göre gezi, gözlem ve incelemelerle daha geniş öğretilecek ve kültür varlıklarımızı koruma bilinci verilecektir.)

        I-İlk Çağda Anadolu’da Kurulan Devletlerde Kültür ve Uygarlık

            1.Devlet Yönetimi

            2.Din ve İnanış

            3.Sosyal ve Ekonomik Yaşam

            4.Yazı, dil ve edebiyat

            5.Bilim ve Sanat

        İ-Çevre Uygarlıkların Anadolu’ya Etkisi

           (Mezopotamya,Mısır, Pers, Makedonya, Roma ve Bizans Uygarlıklarının Anadolu’ya etkileri)